Fitri, F., Hariyadi, H., Kamajaya, L., Madani, M., & Amartya, S. (2020). Rancang bangun modul ajar pembangkit listrik tenaga surya jenis monocrystalline dengan data logger. JURNAL ELTEK, 18(2), 77-82. doi:10.33795/eltek.v18i2.238